logo

                                          

FEMININITIES

I'd like to continue with some of the themes from the last post. I'm reading a book called 'Postfemininities in popular culture' by Stéphanie Genz and I got some answers. My inner dialogues, which still linger could be explained as conflicts between my different views of femininity. 
The photos are shot double exposure and with no editing. Me, Bethany Grace and Andrew R Moore created these and some in Biscuit Factory in Edinburgh.

Týmto by som chcela nadviazať na minulý post. Čítam si novú knihu 'Postfemininities in popular culture' od Stéphanie Genz a prišla som na pár odpovedí. Moje vnútorné dialógy, ktoré pretrvávajú by sa dali vysvetliť ako konflikty medzi mojimi rôznymi pohľadmi na ženskosť. Čítam akademickú literatúru len v angličtine, čiže som sa s niektorými slovami v živote v slovenčine nestretla. Úplne divne sa mi niektoré veci prekladajú, tak dúfam, že vám to bude dávať zmysel. Ak nie, tak si to prečítajte po anglicky. Je to oveľa lepšie napísané.
Fotky boli fotené double exposure a sú bez akejkoľvek úpravy. Ja, Bethany Grace a Andrew R Moore sme sa podielali na vzniku a fotili sme aj v Biscuit Factory v Edinbure.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...