logo

                                          

Far EAST influences & a SWEDISH face

Weee! I'm happy, because I came up with a new look to go with my new hair. Very much inspired by THIS, these days I walk around looking like an Asian schoolgirl, whose religion is minimalism. Diggin' it! You shall see me like this many more times <3 The golden grillz is quite comfortable to wear (it survived all night, even me getting drunk :-D).
Excuse the lack of posts. Working my ass off on the essays until the end of April.
For the whole outfit and my beauty tips click READ MORE.

Juchú! Som šťastná, lebo s novými vlasmi som si vyrobila aj nový look. Veľmi inšpirovaná TÝMTO, chodievam tieto dni ako ázijská školáčka, ktorej náboženstvom je minimalizmus. Najviac ma to baví! Ešte ma takto uvidíte veľa krát <3 A zlatý zúbok sa úplne bezproblémovo nosí (vydržal celú noc aj s decentným opitím :-D).
Ospravedlňte málo postov. Makám jak šrób na tých esejách ešte do konca apríla.
Pre celý outfit a kozmetické okienko klikajte READ MORE.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...