logo

                                          

My FASHION PAST

V prvom rade, neviem, či by nebolo vhodnejšie nazvať tento príspevok napríklad 'my fashion faux pas(t)', 'my unfashionable history' or 'history of my fashion faux pas' :-D Rozhodla som sa ukázať vám evolúciu môjho štýlu v rokoch, kedy sme si kúpili taký ten malý digitálny foťáčik (tj. asi od 2004 do 2008). Na týchto fotkách mám 13 až 18 rokov. Prehrabala som sa v neskutočne veľa fotkách a snažila sa vybrať také, ktoré reprezentujú môj štýl v tom čase. Nakoniec som, samozrejme, usúdila, že by všetky tie CDčka s fotkami mali byť spálené alebo prinajmenšom polámané, ale to by ma moja máti asi zahrdúsila.
Článok pokračuje, keď kliknete na READ MORE.

First of all, I don't know, whether it wouldn't be more fitting to name this post 'my fashion faux pas(t)', 'my unfashionable history' or 'history of my fashion faux pas' :-D I decided to show you the evolution of my style circa 2004 to 2008 (when we bought that little digital camera). Hence I'm 13 to 18 in these pics. I went over hundreds of pics and tried to pick out those which represent my style in that time. Of course, at the end I came to the conclusion that all of these CDs with pics should be burned or at least broken into little pieces, but my mother would probably strangle me, if that happened.
The article continues, when you click READ MORE.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...